Onze vereniging

Vogellust Elst is een gezellig en actieve vogelvereniging. Binnen de vereniging worden door diverse ervaren en beginnende kwekers verschillende soorten vogels gekweekt. De soorten vogels die binnen onze vereniging gehouden en gekweekt worden zijn hoofdzakelijk kleurkanaries, vorm-/postuurkanaries, Europese cultuurvogels, exoten, parkieten en grondvogels.

Vele successen behaald door onze leden

Veel van onze leden doen mee met streek-, districts-, landelijke en wereldtentoonstellingen. In de loop der jaren zijn vele kampioenschappen en zelfs wereldkampioenschappen behaald.

Een gezonde en gezellige vereniging

Vogellust is een gezonde en gezellige vereniging en heeft inmiddels ruim 60 leden. Jaarlijks wordt er een tentoonstelling gehouden. Daarnaast worden allerlei andere activiteiten georganiseerd, zoals forelvissen, verenigingsavonden, ledenvergaderingen, lezingen, excursies en feestavonden. Deze worden druk bezocht. Graag verwelkomen wij u als bezoeker van onze tentoonstellingen of als nieuw lid van onze vereniging.

Historie

Oprichting

Najaar 1957 hebben een aantal vogelliefhebbers geopperd om een vogelvereniging op te richten. De heren G. Schuiling, G. Janssen, J. de Sonaville, J. Sikkema, C.looys en D. Doeze Jager, hebben toen de koppen bij elkaar gestoken om tot oprichting van de vereniging te komen. Zij hebben toen de secretaris van de bond uitgenodigd, de heer C. Passchier uit Zeist en na een paar uur gezellig van gedachten te hebben gewisseld kwamen zij tot de conclusie dat ze maar tot oprichting hiervan moesten overgaan. Met ingang van 1 december 1957 is Vogellust opgericht.

Er werd een bestuur van drie personen benoemd in de functies van voorzitter, secretaris en een penningmeester.De functie van secretaris werd door de heer D. Doeze Jager vervuld en de penningmeester door de heer J.M. de Sonaville. Voorzitter werd de heer J.B. van de Wielen. De contributie bedroeg bij de start 0,75 cent per maand en werd in dat jaar nog verhoogd naar 0,85 cent. In die tijd werd de contributie nog maandelijks opgehaald door de heer G. Janssen wat hij daarna nog jarenlang heeft gedaan. Hij ging door weer en wind op pad in Elst, Lent, Haalderen, Elden enz. en dit dus elke maand weer. Na enkele jaren werd de contributie elk kwartaal geïnd. De bestuursvergaderingen werden lange tijd bij de heer Doeze Jager gehouden en de ledenvergaderingen en lezingen werden in de kapsalon van J. Sikkema gehouden. Daar kwam ook de naam "Vogellust" tot stand en men had toen zelfs een clubblad.

Tentoonstelling

In juni van dat jaar werd besloten begin december een tentoonstelling te houden Er waren 20 inzenders en 123 vogels. Deze werden gekeurd door de heren A. van Liempd uit Breda en H.F. van de Mooren uit Nijmegen. De catalogus kostte toen een kwartje.

De heren H. Theloosen en de heer J.Maatman maakten deel uit van de tentoonstellingscommissie. Op de inschrijfformulieren werd door de leden het aantal kanaries en tropen vermeld en niet de soorten. Dus niet alles op kleur en klasse zoals tegenwoordig. In overleg met de keurmeesters werden dan alle kooinummers omgenummerd op kleur en soort, en dat kostte de nodige inspanning en accuratesse van de tentoonstellingssecretaris, dit in verband ook met de catalogus want die moest er toch netjes uit te komen zien. Vrijdags werd er gekeurd en werd de tentoonstelling aangekleed. Zaterdagmiddag moest de catalogus klaar zijn voor de opening. Een hele klus zonder digitale ondersteuning. Maar het lukte en het waren gezellige tentoonstellingen.

Andere verenigingen

Door de jaren heen werden er in Bemmel, Haalderen, Heteren, Oosterhout en Zetten verenigingen opgericht. Daar wij verschillende leden hadden uit die plaatsen was het natuurlijk te verwachten dat deze naar hun eigen verenigingen gingen. een vaste kern bleef over. De basis van onze huidige vereniging.

©2023 Vogellust ElstAlle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.